TMA Talenten- en Motivatie-Analyse

Drijfveren en talenten.... Hoe zit jij in elkaar?

De TMA Talentenscan is een instrument dat je persoonlijke drijfveren en talenten in beeld brengt. Het mooie van dit instrument is dat het positief geformuleerd en ontwikkelingsgericht is: enerzijds geeft het je inzicht in hoe jij in elkaar zit, anderzijds helpt het je om te begrijpen welke stappen je kunt nemen om door te ontwikkelen.

TMA is niet alleen een cadeau aan jezelf als persoon. Het is ook inzetbaar als krachtig instrument voor organisatieontwikkeling.

Wat is de TMA Talentenscan?

De TMA Talentenanalyse is een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve online methode de drijfveren en talenten van iemand in kaart worden gebracht. Als het ware worden de denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, in kaart gebracht en zo een ‘blauwdruk’ van deze persoon gemaakt.

Het is een diagnostisch instrument voor talenten- en persoonlijkheidsonderzoek. De TMA Talentenanalyse kijkt naar persoonlijkheidskenmerken zoals onder andere sociabiliteit, ambitie & uitdaging, besluitvaardigheid, eigenwaarde en pragmatisme. Zo ontstaat een totaalbeeld en komen drijfveren en talenten helder naar voren.

Door intensieve bespreking en toetsing aan de praktijk in een persoonlijk terugkoppelgesprek krijg je veel inzicht over jezelf en kan je hiermee aan de slag in de praktijk.

De kracht van de TMA persoonlijkheidsscan

Met een TMA Talentenscan brengen we in beeld welke drijfveren bij jou het meest aanwezig zijn, door welke drijfveren jij het meest gedreven wordt. Dit geeft inzicht in waarom jij doet zoals je doet én in jouw talenten en valkuilen. De TMA Talentenscan brengt jouw persoonlijkheid in beeld. En laat ook zien in welke mate jij jouw gedrag aanpast (aan wat je denkt dat de omgeving van je verwacht) en of dat tegen jouw natuur in gaat.

De rapportage geeft inzicht in jouw communicatiestijlen, leer- en ontwikkelstijl, ideale werkomgeving en  managementstijl en bevat ook ontwikkelsuggesties.

inzichtelijk
Inzichtelijk

Je krijgt gedifferentieerd inzicht in de 22 verschillende drijfveren van jouw persoonlijkheid. Dit helpt je enorm om je eigen motieven en voorkeursgedrag te begrijpen en effectief in te zetten.

herkenbaar
Herkenbaar

De talenscan is voor de meeste mensen een soort thuiskomen in zichzelf: De rapportage is treffend en heel herkenbaar. Vanuit de drijfveren krijg je een scherp beeld hoe jouw set aan talenten eruit ziet (op basis van een analyse van 44 talenten)

positief
Positief

TMA is oordeelloos. Elke uitkomst is goed: het gaat immers om jou. Hoe extremer een score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt. We gaan samen kijken hoe jij dat voor jou kan laten werken.

praktisch
Praktisch

Je krijgt inzicht in jouw sterke kanten en hoe je die verder kan ontwikkelen en inzetten, compleet met ontwikkeltips. In het één-op-één terugkoppelgessprek gaan we de verdieping in over jou aan de hand van praktijkvoorbeelden.

voor jezelf
Voor jezelf

Met een Talentenscan neem je het heft in eigen handen: Je weet wat goed voor jou is en wat je ervoor moet doen om dat te bereiken. Je bent eigenaar van jouw eigen ontwikkeling.

TMA geeft inzicht in jouw persoonlijkheid in vele facetten

De TMA Talentenanalyse rapporteert de persoonlijke talenten op de volgende gebieden:

 • Emotionele balans

  Dit gebied brengt de drijfveren eigenwaarde, ontzag, stressbestendigheid & druk en steunbehoefte in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie hoe een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat.

 • Motieven

  Dt gebied geeft de drijfveren aan waardoor mensen gemotiveerd worden, zoals afwisseling, ambitie & uitdaging en aanzienbehoefte. Met andere woorden datgene wat een kandidaat motiveert om tot prestaties te komen. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motivatoren van de kandidaat en hoe je deze persoon het beste gestimuleerd kan worden.

 • Sociale talenten

  De drijfveren op dit gebied zijn de sociale empathie van de kandidaat, de mate van hulpverlenen, extraversie,confromeren en sociabiliteit & contact. Deze drijfveren bepalen in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.

 • Beïnvloedende talenten

  Op dit gebied geeft de TMA Talentenanalyse aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt, durft te confronteren en volharding heeft. Deze drijfveren zijn van belang om te kijken naar het vermogen van de kandidaat om anderen en zichzelf te beïnvloeden in de gewenste richting.

 • Leidinggevende talenten

  De drijfveren op dit gebied bestaan uit besluiten nemen, onafhankelijk denken & handelen en verantwoording & leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen.

 • Organisatorische talenten

  Deze talenten geven aan hoe ordelijk de kandidaat is, de mate van pragmatisme en doelgerichtheid. Dit zijn drijfveren die wat meer praktisch gericht zijn en geven een indicatie op welke wijze de kandidaat het liefst zaken wenst te organiseren en dat waarschijnlijk ook zo aanpakt.

Mandala in zand IMG_6533-cropped1

De TMA Filosofie

Ieder mens is talentvol en gedreven, heeft vaardigheden en cognitieve capaciteiten. Deze mix van persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden is bij ieder mens echter anders en bepaalt grotendeels het onbewuste voorkeursgedrag.

De TMA-methode gaat ervan uit dat het onbewuste voorkeursgedrag zoveel mogelijk in lijn moet zijn met het gewenste professionele gedrag van iemand in diens rol of functie. Pas dan komt iemand optimaal tot zijn recht. Die persoon ontwikkelt makkelijk, is gemotiveerd, krijgt energie van wat hij of zij doet, voegt waarde toe en is simpelweg gelukkiger.

TMA in organisaties

De TMA kan ook breed worden ingezet bij de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Als groeiversneller.

Voorbeelden van de inzet van TMA-instrumenten zijn professionele ontwikkeling, alignment van mens en fucntie/organisatie, werken met functie- en competentieprofielen, persoonlijke ontwikkeling, coaching, carrière-oriëntatie, selectie-instrument en mobiliteits- of reïntegratievraagstukken.

Daarnaast is het bij uitstek geschikt voor teamontwikkeling. SeasonWise zet voor teams ook de zogenaamde Teamscan in. Deze geeft inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van het team als geheel en wordt ingezet in teamcoaching.

Wat krijg je als je kiest voor een persoonlijke TMA Talentenscan?

 • Toegang tot de online portal om de TMA Talentenscan te doen

 • Een waardevolle TMA rapportage als leidraad voor de rest van je leven

 • Een persoonlijk terugkoppeling en uitleg van de drijfveren en talenten

 • Helderheid over hoe de talenten en drijfveren zich in jou verhouden, door dialoog aan de hand van praktijkvoorbeelden

 • Ruimte om je persoonlijke vragen te stellen over jouw rapportage

 • Achteraf toezending van een digitale versie van jouw TMA rapport incl. toelichting

Scroll naar boven