Over cyclisch ontwikkelen, het ritme van de seizoenen, de wijsheid van de paarden... en wat wij hiervan kunnen leren over leiderschap

Ontrollende varen

Het ritme van de seizoenen

De natuur is wijs en inspirerend. Ze beweegt mee in wat er gebeurt en past zich dan aan de nieuwe omstandigheden aan of veert terug. Beide met hetzelfde gemak. Niets groeit continu. De natuur neemt de tijd om zich terug te trekken, te verstillen en van daaruit weer groei in te zetten en te bloeien. Om vervolgens afscheid te nemen van wat niet meer dient.

Maar de natuur heeft een doorgaande levensstroom in zich die er altijd is, Zo heeft ieder seizoen zijn eigen karakter, zijn eigen kleur, zijn eigen tempo, zijn eigen ritme. En met dit organische ritme zijn wij mensen onlosmakelijk verbonden. Het leidt ons.

In de lente komt de natuur tot leven. Er is inspiratie voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe ideeën ontkiemen. In de zomer komt alles tot volle wasdom, ideeën worden werkelijkheid, een bloeiperiode. Lente en zomer zijn naar buiten gericht, het gaat over expansie en groei.

De perioden waarin de beweging naar binnen gericht is, de herfst en de winter, horen er ook bij. Ze zijn inherent aan het leven. De herfst is een periode van oogsten én van loslaten. Je geniet nog even na van de groei, je plukt de vruchten, bent dankbaar. Maar je maakt ook de balans op en maakt je klaar om afscheid te nemen. De winter is daar het geschikte seizoen voor. Het is een periode van bezinning en stilstaan, van werkelijk loslaten en naar binnen keren. In de rust en ontspanning mag je het ook even niet weten. In de winter ontstaan de zaden voor een nieuw begin.

Cyclisch ontwikkelen

Wij combineren de inzet van de wijsheid van de natuur en paarden met systemische principes en opstellingen, meditatie en neurosemantiek. Maar óók met down-to-earth technieken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (zoals NLP, persoonlijkheidsscan, talentontwikkeling en oplossingsgerichte coachtechnieken).

Met deze aanpak zijn we in staat om mensen door een daadwerkelijke transformatie te leiden. Door op een liefdevolle manier naar de onderstroom te durven kijken, faciliteren we dat de meest beperkende onbewuste patronen worden aangepakt. Zo kan iemand een nieuwe fase in, omdat ze los is gekomen van ingesleten programmeringen en meester wordt over haar bewuste en onbewuste interne processen. En daarmee wordt ze meester over haar leven.

Verbinden

De natuur inspireert ons niet alleen, maar in de natuur zijn helpt ook om je op te laden, tot rust te komen, contact te maken met jezelf, te ontspannen, te helen en weer te verbinden met je intuïtie. Het is een gratis energiebron die je kan helpen in je ontwikkeling. Vandaar dat ik graag buiten werk in coaching. Het is een extra krachtbron en levert verrassende inzichten op.

De wijsheid van de paarden

Paarden leven al ruim 65 miljoen jaar op deze aarde. Als prooidier hebben ze een veilige kudde nodig om te kunnen overleven. Deze natuurlijke manier van samenleven geldt ook nu nog, en ook in de setting zoals ze bij ons leven. Als de kudde gebalanceerd is en de paarden weten wat ze aan elkaar hebben, dan is het geheel sterker dan de som der delen. Daarom gaat in een kudde het WIJ voor het IK.

Paarden hebben een heel goed ontwikkeld waarnemingsvermogen. Als paarden het contact aangaan met mensen, onderzoeken ze of die persoon of groep personen veilig is om bij aan te sluiten, om een kudde mee te vormen. Daarvoor gaat het paard op zoek naar authenticiteit. Het voelt direct als wat je doet niet congruent is met je innerlijk. Ze resoneren op de onderstroom, op dat wat niet direct zichtbaar is maar door hen wel gevoeld wordt. Nemen we de juiste plek in? Zijn we in resonantie met onze kwaliteiten, onze tekortkomingen, onze verlangens? Wordt alles gezien en erkend? Klopt de ordening? Duidelijkheid is nodig voor rust en veiligheid in de kudde; dat is van levensbelang voor een paard.

Door hun waarnemingsvermogen en onmiddellijke feedback maken ze het onzichtbare zichtbaar. En daardoor bespreekbaar. Deze eigenschappen maken paarden zo waardevol als coach en als spiegel. Ze brengen in beeld waar het om gaat. Dat doen ze door in hun reactie (deels) onbewuste gedachten, overtuigingen, intenties en emoties aan het licht te brengen. Wat inzicht geeft en dingen los maakt. Ze nodigen jou of een team vervolgens uit om ander, meer helpend gedrag in te zetten en laten het effect daarvan direct zien.

Paarden groming 042B4502-compressed

Wat we over leiderschap kunnen leren van een kudde paarden

Traditionele herdersculturen leven samen met kuddes paarden en/of runderen. Ze beheren deze kuddes zonder omheiningen met aldoor het risico dat ze belaagd worden door roofdieren. Deze herders hebben veel kennis en begrip over hoe het werkt in de kudde, over leiderschap en hoe de kudde in samenstelling functioneert. De herders hebben zich een aantal leiderschapsrollen eigen gemaakt, die overeenkomstig zijn met het natuurlijk gedrag van de kuddedieren zelf. Ze weten precies wanneer welke rol(len) ingezet moet(en) worden.

Deze leiderschapsrollen zien we ook terug in hoe mensen in groepen leven en functioneren. Mensen zijn sociale wezens, en interacteren met andere mensen, zowel privé als in de werkomgeving. In elke groep mensen zie je het (onbewust) inzetten van deze rollen terug, we hebben ze namelijk van nature al in ons.

De rollen die te onderscheiden zijn, zijn gedragsrollen, geen persoonlijkheidskenmerken. Ze kennen positieve kanten en valkuilen. Als persoon kun je één of meerdere voorkeursrollen hebben, de rol(len) die je van nature het makkelijkst inzet. Door een rol (veelal onbewust) te overdrijven raakt de balans verstoord en loop je het risico in een valkuil terecht te komen.

Het gebalanceerd in kunnen zetten van alle rollen, zowel als individu als als kudden, en het goed kunnen schakelen tussen de rollen is van essentieel belang in persoonlijk-, zakelijk en teamleiderschap.

In mijn programma "Pak de Regie over Jouw Leven" waarin we de paarden als hulpbron inzetten, maken we gebruik van deze kennis, die mede gebaseerd is op het onderzoek en de boeken van Linda Kohanov.

Test Jouw Natuurlijk Leiderschap

Wat is jouw persoonlijke leiderschapsstijl? Welk gedrag zet jij bij voorkeur in? Wanneer schiet je door naar teveel van het goede en wordt het een valkuil? Of wanneer zet je van iets te weinig in, omdat je het moeilijk vindt?

Kom erachter hoe JIJ in elkaar zit, hoe het bij JOU werkt van binnen en hoe zich dat uit naar buiten. Zowel in je werk, je relaties, je privéleven als de wijze waarop jij invulling geeft aan jouw leven.

Scroll naar boven